מה אורך המסלול של הסיור?

תלוי איפה אך לרוב הסיור יהיה באורך של עד קילומטר עם עצירות להתבוננות ושיח.