ביטול/דחיית ההדרכה

אוגוסט 20, 2019 7:45 אין תגובות

ביטול הזמנה מכל סיבה שהיא (כולל תנאי מזג אוויר) כרוך בהודעה מראש ובכתב של 96 שעות (4 ימים) לפני המועד שנקבע לאותה פעילות. כל מקרה אחר של ביטול הזמנה יחויב בתשלום מלא.

לצורך מתן פרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם המשרד Reservation@grafitiyul.co.il או לטלפון: 055-6638970.