עבור ילדים עד גיל 12 יש הטבה של שני כרטיסים במחיר אחד (1+1) בסיורים פתוחים.

ילדים עד גיל 6 – השתתפות בסיור היא ללא תשלום.