[portfolio rows="" categories="סדנאות, " thumb_height="Custom Thumbnail Size"
סיור וסדנת גרפיטי

סיור וסדנת גרפיטי

בהדרכת אמן רחוב כל אחד מהמשתתפים ייצור סטנסיל (שבלונה אישית) מקורית משלו. לאחר מכן נצא לרחוב ונרסס על קירות המורשים לכך, כך שכל אחד יזכה להשאיר את חותמו האישי ברחוב!
סדנת גרפיטי - פעולת גיבוש מדהימה

סדנת גרפיטי - פעולת גיבוש מדהימה

סדנת גרפיטי מורכבת משני חלקים- הסבר והתנסות מרגשת וייחודית. נתחיל במצגת אודות הגרפיטי בישראל. נלמד מי הם האמנים, מדוע הם פועלים ברחוב, מה הם המסרים שלהם? לאחר ההרצאה נזכה להתנסות יחד ביצירת "עבודת רחוב" ייחודית משלנו.